h. Ölmeden Önce Muhasebe

Bir insanın ölmeden evvel kendisini hesaba çekmesi aklın gereğidir.

İnsan, her gün kendini hesaba çekmeli ve âhiret için ne gönderdiğine bakmalıdır. Zira insanın ebedi hayatını kazanması ve ebedi saadetlere nail olması, ancak bu fanî dünyada yapmış olduğu ibadetlerine, hayır ve hasenelerine bağlıdır.

Nitekim Cenab-ı Hak, mealen şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Allah’ın azabına maruz kalmaktan korunun. Herkes yarın âhireti için ne gönderdiğine dikkat etsin.”1

Hazret-i Ömer de (ra.), Hesaba çekilmeden evvel, kendinizi hesaba çekiniz.” buyurmuştur.

Evet insan, Allah’ın verdiği maddî ve manevî bütün duyguları, O’nun emrettiği şekilde kullanmalıdır ki, hem o nimetlerin şükrünü eda etmiş olsun, hem de onları güzel istimal etmekle ebedi saadeti kazanmaya vesile yapsın.

Dünyaya gelmiş ender dâhilerden ve hükemalardan biri olan Franklin,

“Ben kendimi çok günahların içinde görüyorum. Onun için nefsimin arzularına uymayarak ve yaptıklarıma dikkat ederek, onu ıslaha çalışıyorum.”

“Defterimde hatalarımın azaldığını görmek beni vicdanen ve ruhen rahatlattı. Hayatım boyunca Cenab-ı Hakk'ın birçok lütuf ve ihsanlarına mazhar oldum. 'Nefsini tanıyan, Halık’ını tanır.' hakikatini anladım.” demiştir.

İşte bu zat, insanın kendini bilmesi ve muhasebe etmesi için on üç tavsiyede bulunmaktadır:

Franklin, her akşam kendisini hesaba çeker, fazilete muhalif hareketleri için tövbe eder, onların telafisine çalışırdı. Çünkü, insanın dünya ve ahiret saadeti, ölmeden evvel kendini hesaba çekip, ona göre hareket etmesine bağlıdır.

Franklin, “Yaptığınız iyilikler içinde Allah’a şükredin. Çünkü her hayır O’ndandır." der. Franklin, gençlere de iffetli ve faziletli olmalarını tavsiye eder, "Böyle olursanız Allah’ın lütuf ve inayetine mazhar olursunuz.” derdi.

Dipnotlar:

1 Haşir Suresi, 59/18.

Mehmed Kırkıncı
Yazdır   Kapat