Şûra’nın Vazifesi

Zaman içerisindeki hâdiselerin değişmesi ile esasa taaluk etmeyen fer’î
hükümler de teceddüt etmektedir. Bu hükümler açıkça olmazsa da remz ve
işaret cihetiyle Kur’an ve Sünnet-i Şerifde mündemiçdir. Çünkü, füruata ait
düstur ve kanunların esas istinadgahı kitab ve sünnettir.
Bu ilmi heyet herhangi bir meseleyi önce Kur’an ve sünnette, sonra dört
mezhebe ait kitaplarda arar. O meseleye dair açık bir hüküm bulurlarsa
onunla fetva verirler. Şayet sarahat ile bulunmazsa o kitaplarda derc edilen
umum kaideleri, prensipleri nazar-ı dikkate alarak matlub olan meseleyi
buna göre ortaya koyarlar.
Şûra, fıkıh alimlerinin kaidelerini, usullerini, fikirlerini, işaretlerini adeta
hazmetmiş bir hâle geldikten ve bu sahada meleke kazandıktan sonra
o kitaplarda mevcut olmayan meseleyi onlardaki kaidelere uygun olarak
bir çözüme kavuştururlar. Zamanın ihtiyacına göre en uygun mesele hangi
mezhepte bulunursa onu tercih etmek bu millet için zarurettir. Hangi
müçtehidin kavli; zamanın ihtiyacını tatmin ediyorsa bu hey’et-i ilmiye o
müçtehidin fetvasıyla müşkilleri halleder. Onlarda bulunmadıkları takdirde
Hanefi mezhebinde “istihsan”, Mâliki mezhebinde “mesâlih-i mürsele” adı
verilen kaideye göre mes’eleleri hallederler.

Yazar: Mehmed Kırkıncı
Eklenme Tarihi: 10/7/2010
Okunma Sayısı : 2867

« Önceki Yazı Sonraki Yazı »

Yorum Ekle

Yazı hakkında yorumlarınızı, katkılarınızı ve önerilerini bize bu alandan gönderebilirsiniz.

İsminiz
E-Posta
Yorumunuz
Güvenlik Kodu
alti bir bes iki yedi bes

seks shop | seks shop | seks shop | seks shop | seks shop | seks shop | seks shop | vibratör | vibratör | vibratör | vibratör | vibratör | vibratör | erotik shop | istanbul escort