Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Kader İlim Nev’indendir

"Kader ilim nevindendir. İlim ise malûma tâbidir.” Erzurum ile Hasankale arasındaki mesafe kırk kilometredir. Bunun bilinmesi ilimdir. Malûm ise Erzurum-Hasankale yolunun kırk kilometre oluşudur. İlim malûma tâbi ol­duğundan bizim bu yolu kırk kilometre olarak ...

Devamı »
 
Bir Nükte

Kör Adam

Kör bir adamın alnına bir lâmba takılması hâlinde, lâmba ile birçok kimseler aydınlanmakla beraber, kör adam o ışıktan istifade edemez.

Fen adamlarının inançsız kısmı da bu kör adama benzer.

Bu sırrı anlamayanlar, kendilerinin ebed...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Mukaddes Yolculuğun Bahtiyar Yolcuları

Selam size mukaddes beldelerin bahtiyar misafirleri... Artık siz, taşıyla toprağıyla mübarek olan, korku ve endişenin olmadığı emin bir beldedesiniz. Şeair-i İslâmiyenin a’zamlarından Hacc gibi bir ibadeti Cenâb-ı Hak sizlere nasip etti. Bahtiyarsınız... ev...

Devamı »