> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Şirkin Muhaliyeti

Kâinatın iki ilah tarafından idare edilmesi muhâldir. Bu muhâlin bir vec­hini izaha çalışacağız.

Bu kâinatta her şeyde bir intizam ve birlik müşahade edilmektedir. Bu intizamın konulması iki ilâha havale edildiği takdirde, şu iki hâlden birisi­nin kabu...

Devamı »
 
Bir Nükte

Bir Başka Misal (İman Tecezzi Kabul Etmez)

İmanın tecezzi kabul etmemesine bir başka misâl olarak abdesti verebiliriz.

İnsanın herhangi bir âzasında abdest bozacak bir hâl vukubulduğunda bütün abdesti bozulur. Yani abdest bozulması sadece o uzva münhasır kalmaz. Zira abdest, tecezzi kabul etmez.

...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Hukukullaha Riayet

İnsanın Cenab-ı Hakk'a karşı birçok vazifeleri vardır. Bunların hepsine birden hukukullah denir. Bunların başında iman-ı billah, marifetullah ve muhabbetullah gelir. 

Cenab-ı Hakkı noksan sıfatlardan tenzih etmek (tesbih), kemal sıfatlar­la muttasıf bilmek (tekbir...

Devamı »
ataköy escort
şişli escort
istanbul escort