> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Senelerce görmüş talim, Kadirşinas çok da halim, Asrımızda büyük âlim, Kırkıncı hoca efendi. Bulaşmamış dünya kiri, Mantık onda çok ileri, Davasından dönmez geri, Kırkıncı hoca efendi. Düşmemiş asla yeise, Kulak vermemiş her sese, Aldırmaz ki kim ne dese, Kırkıncı hoca efendi. Elinden düşmez risale, Vermiş büyük mücadele, Bu uğurda çekmiş çile, Kırkıncı hoca efendi. Hayatı çok bereketli, Ömrü daim hareketli, Çok sabırlı nezaketli, Kırkıncı hoca efendi.Devamı »
Bir Hikmet

Ferdin ve Cemiyetin Islahı

Bir insanın sıhhatli olması, bütün azalarının sıhhatıyla mümkündür. Bütün azaları cerihalanmış bir kimsenin tedavisi de ancak bunların ayrı ayrı tedavi edilmesiyle mümkün olacaktır. Hastalıklı ve mikroplu hücreler, sağlam ve temiz hücrelerle yer değiştire...

Devamı »
 
Bir Nükte

“Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi."

İnsanın nefsine dercedilen binlerce ihtiyaçlar ve arzular; o arzulara cevap verecek, o ihtiyaçları tatmin edecek haricî nimetlerin vücuduna kat’î bir bürhandır. Meselâ, bir tavuğun altına hem ördek hem de tavuk yumurtası konulmuş olsun. Zamanı gelince, tavuk...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

İslâm Âlimlerinin Görüşleri

Bütün İslâm Âlimleri, ırkçılık fikrini Kitap ve Sünnet’in ışığı altında reddetmişler, kavmiyetçiliği içtimaî bir hastalık olarak kabul etmişlerdir. Bu maksatla evvelâ İslâm Fıkhının büyük müctehidlerinin, kavmiyetçilik­le ilgili bir-iki fetv...

Devamı »