Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
İnsan kıymeti bilinmezse, İslam’a yapılan hizmetler durur. İslam'a hizmet edene hizmet etmemek, Müslüman için felakettir! Kırkıncı Hocamın binlerce dersi, yüzlerce makalesi yanında kıymetli eserleri de şunlardır: Hikmet Pırıltıları, Nükteler, Ruh Nedir?, Kader Nedir?, Nasıl Aldanıyorlar?, İrşad Sahasında Bediüzzaman, Cihad Sahasında Bediüzzaman, Alevilik Nedir?, Dar-ul Harp Nedir?, İslam’da Birlik, Bediüzzaman’ı Nasıl Tanıdım?, Gönül Damlaları, Fikir Damlaları... Ve daha nice eserlere... Hiç şüphe yok ki İslam âlimi olduğu kadar, insan mühendisi de olan Hocamızın en kıymetli eserleri, yetiştirdiği talebeleridir. Çoğu "Hoca" oldu amma, hocalık unvanlarıyla Kırkıncı Hocamın önünde diz çöküp, elini öpmeleri, faziletin mahyalaşmış halidir. Devamı »
Bir Hikmet

Firavunâne Bir Suale Cevap!..

Seksen vagonlu bir tren düşününüz. Bu vagonlardan her birisini bir öndeki vagonun çektiğinden bahsedilir. Ve nihayet iş lokomotife dayandı­ğında artık, “Lokomotifi kim çekiyor?” diye bir sual sorulamaz. Zira, çekip fakat çekilmeyen bir lokomotif olmazsa, bu nizam ...

Devamı »
 
Bir Nükte

Nasihlerin “Dünyayı Sevme” Demeleri

İnsanda zahirî duygular yanında, birçok hisler ve meyiller de vardır. Bu insana işitmeyi, görmeyi terkettirmek mümkün olamayacağı gibi, "inat etme", "dünyayı sevme", "hırs gösterme", demek de tesirsiz kalacaktır.

Bir kimse dünyayı mutlaka sever. Sevmese, s...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Ehil Olmayan Müçtehitler

içtihat Heveslilerinin Yanıldıkları Hususların Beyanı
Dinin afatı üçtür: Haktan sapmış fakîh,
zâlim devlet reisi, câhil müçtehit. 154
İçtihat, telaffuzu kolay fakat manası engin ve zengin bir kelimedir. Onun
manasından gafil bazı kimselerin...

Devamı »