> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Erzurum’a gittiğim zaman Kırkıncı Hocayla karşılaştım. Kırkıncı Hoca beni Erzurum’da gezdirdi. Bakıyorum o Kümbet’e zaman zaman âlimler geliyor, onlara ilmi izahlar yapıyor..Devamı »
Bir Hikmet

Mübâşeretsiz Tasarruf

Cenab-ı Hakk’ın tasarrufatında mübâşeret yoktur. Mübâşeret, ancak iki maddî şey arasında söz konusudur. Maddeden uzaklaştıkça, mübâşeretsiz iş yapmaya doğru yaklaşılır. Meselâ; insan bir kitabı eliyle tutar. El de kitap da maddî o...

Devamı »
 
Bir Nükte

Ya Bu Avize

Dolmabahçe sarayındaki dört buçuk tonluk tarihî bir âvizeyi hayranlıkla temaşa eden insanlar, bu ışıksız cisme sırf tarihî oluşu ve san’at değeri itibariyle büyük ehemmiyet verdikleri hâlde, dünyadan bir milyon defadan ziyade büyük olan, dünya tava...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Hadislerin Sıhhati

Sual: Peygamberimizin (a.s.m.) söylemediği herhangi bir sözü, söylemiş
gibi ona isnad edenler hakkında İslâm âlimleri ne hüküm vermiştir?
Cevap: İslâm fukahâsı Peygamberimize (a.s.m.) isnad ederek kasden
yalan söylemenin kat’i haram olduğunda İslâ...

Devamı »