> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Vahidiyet İçinde Ehadiyet Cilvesi

Vahidiyet, Cenâb-ı Hakk’ın mukaddes sıfatlarının birliği, ehadiyet ise, Zat-ı Akdes’inin birliğidir.

Evet, bütün mevcûdat O Zat-ı Akdes’in sıfatla­rından tulû etmiştir ve O’nun kudreti, ilmi, iradesi ve sair sıfa...

Devamı »
 
Bir Nükte

İmanın Tecezziyi Kabul Etmemesi

Yeni dünyaya gelen bir çocuğun kalbi veya kafası olmazsa, o çocuk yaşayamaz. Diğer âzalarının sağlam olması onun yaşamasına kâfi gelmez. Aynı şekilde, bir odanın da dördü duvar, birisi tavan ve birisi de taban olmak üzere altı rüknü bulunmakta ve bunlardan birisinin olm...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Latifede Ölçülü Olmak

 

Günümüzün diğer bir hastalığı da latife de ölçüyü kaçırmaktır. Bazı kimseler, “ Latife yapıyorum” diyerek, insanları aşağılamakta, yalan söylemekte, onlarla alay etmekte ve bazılarına da lakap takmaktadır. Bunun sonucu olarak da dediko...

Devamı »
mersin escort
ataköy escort
şişli escort
istanbul escort