Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Gaye ve Hedef: İnsan

Güneş kendi ışığıyla kendi yolunu görmediğine göre, ona takılan o mü­cevherat onun için değil demektir. Güneşle ışık arasındaki bu münasebet, bulutla yağmur arasında da mevcuttur. Bulutun da yağmurları dökerken kendi tarlalarını sulamadığı zahirdir.

...

Devamı »
 
Bir Nükte

Huzur

Rütbece kendilerinden bir derece büyük olan bir insan karşısında, bütün hareketlerini kontrol eden bu âciz insanlar, Hâlik-ı Zülcelâl’in huzurunda olduklarını bildikleri hâlde, nasıl O’nun emri hilâfına hareket edebiliyor­lar?..

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Hamiyetperver Kardeşim, İbrahim Erdinç Bey

Okumakla sürur duyduğum güzel mektubunuzu aldım, fevkalade memnun oldum. Doğrusu üslubunuzdaki zerafete hayran kaldım.

“Zafer Dergisiyle yaptığımız hizmeti, nasıl görüyorsunuz?” diye soruyorsunuz

Ne cevap vereyim. Yaptığınız hizmetin ulviyet...

Devamı »