Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Din Kardeşlerimizin Güzel Hasletlerinden İstifade Etmek

Elmanın veya etin yenilecek kısımlarını yiyerek diğer kısımlarını atıyo­ruz. Yenilmeyen kısımdan küsüp, o nimetlerden tamamen istifadesiz kalma yoluna gitmiyoruz. Zaten akıl da bunu icabettirmektedir.

Yukarıdaki meseleyi din kardeşlerimizle olan münasebetlerimizd...

Devamı »
 
Bir Nükte

Marifetsiz İlim

Balığın çok güzel yüzdüğü ve bu noktada onunla hiçbir insanın yarış edemediği malûmdur. Fakat bu meziyeti, balığı, hayvanlıktan kurtarmaya kâfi gelmemektedir.

Kimya mühendisi kimya denizinde, doktor ise tıp deryasında yüzmektedir. Eğer onlar, kendi ...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

İmam-ı Azam Ebu Hanife (H.80-H.150)

Ehl-i Sünnetin dört büyük imamından birincisidir. Hanefi Mezhebinin
kurucusu ve Ehl-i Sünnet’in reisidir. Kûfe’de dünyaya geldi. Ailesinden çok
üstün bir terbiye ve din eğitimi aldı. Daha dört yaşında Kur’an-ı Kerim’i
tamamiyle ezberledi.
...

Devamı »