Gelen Yorumlar

Temel Kılıç 06/Temmuz/2014

Cennetde veya cennetden ifâdeleri bir mekân ve yön ihsâs etdirici olmakdan kurtulamıyor.Bizim O\'nu (celle celâluhû)görüşümüz bir zamân,mekân ve yönle olacağı varsayıldığında,görünenin de mukâ bil bir zamân,mekân ve yönde olması gerekdiği gi bi ğayri sahih bir \'akîde kaymasına yol açma ihtimâli az da olsa yok mudur? En doğru ifâdenin ( Ehl-i Cennet,zamândan ve mekândan berî olan Allâh\'ı,keyfiyeti bizce meçhul bir tarzda görecekdir.)olması,en sâlim ifâde tarzı değil midir?