> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Âdetullaha Riayet

Sebeplere teşebbüs etmek; Allah’ın kâinatta koymuş olduğu ve herkesi itaat etmekle mükellef tuttuğu, sünnetullah veya âdetullah tabir edilen ka­nunlarına riayet etmek demektir. Sünnetullaha muhalif hareket eden kim­se, maksudun...

Devamı »
 
Bir Nükte

Gururu Kimse Beğenmez

İnsan, kendinde olan kemâlâtı veya dünyevî rütbeyi Cenâb-ı Hakk’ın bir ikramı olarak bilse şükreder, nefsinden bilse gurur eder, gururu ise kimse beğenmez.

Raiyetine karşı gurur eden bir vali, bu gurur hâlini başbakandan görse, teessür eder. Vali, başbakandak...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Muhterem Kardeşim İhsan Bey

Nur’un dakik ve nükteli bir iki hakikatına dair sualiniz vesilesiyle gönderdiğiniz mektubu memnuniyetle aldım. Mesruriyetle mütalaâ ettim. Hüsn-ü zannınıza karşı suret-i mahsusada teşekkürler ederim. Bu gibi lemha-i hakikat ve nükat-ı latifelere karşı tenebbüh ve teyakkuz...

Devamı »
ataköy escort
şişli escort
istanbul escort