Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

İhkak-ı Hak

Cenab-ı Hak, kaplana koyun başı, koyuna da kaplan başı taksaydı; yır­tıcı bir baş şeklinde tezahür edecek olan bu hâlden, ne koyun ve ne de kaplan memnun olmayacaklar ve cesetlerinden istifade edemeyeceklerdi. İhkak-ı Hakk’ın tecellisiyle durum böyle olmam...

Devamı »
 
Bir Nükte

Bu Fiillerin Fâili

Sebepler içerisinde en şerefli ve en ziyade ihtiyar sahibi insan olmakla beraber, bu insan kendi içişlerine karışamıyor. Elini boğazına soksa midesi bulanıyor, gözüne soksa kendini kör ediyor. Bütün insanlar kendi içerilerindeki bu hârika tasarrufattan habersiz olarak, dışta...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Gözümün Nuru Şehmus Efendi

Hâl-u ahvalinizi beyan eden mektubunuzu aldım. “Cevap göndermeseniz de olur!..” tarzındaki mütevaziyane ifadeniz bize birkaç satır yazı yazmayı şükran borcu hâline getirdi. Sizin gibi muhibb ve vefaperver bir refiki mektup vasıtasıyle de olsa tezekkür ve tahattur te...

Devamı »