Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Dört Yol

Bir marangoz atölyesinde bulunduğumuzu ve önümüzde bir masa oldu­ğunu farzediniz. Bu masa, “Tabiat Risalesi”nde izah edilen dört yola göre, ya kendi kendine yapılmıştır veya bu masayı atölyedeki...

Devamı »
 
Bir Nükte

Asıl Olan

İnsan bir trenin veya uçağın bütün hususiyetlerini bildiği hâlde, ona binmezse, maksudu olan menzile vâsıl olamaz.

Bir trene veya uçağa teşbih edebileceğimiz bu kâinatı, fenlerin tarifi vechiyle anlamakla iş bitmiyor. Mesele ona binebilmek ve cennete gidebilmektir. ...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Devlet İdaresinde İki Mühim Esas: İstikamet ve Adalet

İstikamet; hak ve hukuka uygun hareket etmektir.

İstikamet, toplum hayatının en önemli esaslarından biridir. İstikamet, maddi ve manevi ilerlemenin ve huzurun kaynağı, yüksek ahlakın özüdür. Hak ve ha...

Devamı »