Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
İnsan kıymeti bilinmezse, İslam’a yapılan hizmetler durur. İslam'a hizmet edene hizmet etmemek, Müslüman için felakettir! Kırkıncı Hocamın binlerce dersi, yüzlerce makalesi yanında kıymetli eserleri de şunlardır: Hikmet Pırıltıları, Nükteler, Ruh Nedir?, Kader Nedir?, Nasıl Aldanıyorlar?, İrşad Sahasında Bediüzzaman, Cihad Sahasında Bediüzzaman, Alevilik Nedir?, Dar-ul Harp Nedir?, İslam’da Birlik, Bediüzzaman’ı Nasıl Tanıdım?, Gönül Damlaları, Fikir Damlaları... Ve daha nice eserlere... Hiç şüphe yok ki İslam âlimi olduğu kadar, insan mühendisi de olan Hocamızın en kıymetli eserleri, yetiştirdiği talebeleridir. Çoğu "Hoca" oldu amma, hocalık unvanlarıyla Kırkıncı Hocamın önünde diz çöküp, elini öpmeleri, faziletin mahyalaşmış halidir. Devamı »
Bir Hikmet

İçtihat Heveslilerine

İmanı zaif, felsefesi kavi bir kısım kimseler, müçtehidin-i izâma mü­savat dâva etmekte ve “Onlar da bizim gibi insanlardır, hata yapabilirler, o hâlde biz de içtihat yapabiliriz.” diyerek, ahkâm-ı istinbat etmeye cür’et göstermektedirler. Bu nâehil ve haddini ...

Devamı »
 
Bir Nükte

İstidat Lisanıyla Dua

Bir elma çekirdeğinde, elma ağacı olma istidadı vardır. Fakat elinden tutulmazsa ağaç olamaz. Cenâb-ı Hakk’ın izniyle, toprak bu çekirdeği bağrına basmakta, hava ona yardım elini uzatmakta, yağmur imdadına koşmakta, güneş ise ışığını göndermektedir.

B...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Muhterem Kardeşim İhsan Bey

Nur’un dakik ve nükteli bir iki hakikatına dair sualiniz vesilesiyle gönderdiğiniz mektubu memnuniyetle aldım. Mesruriyetle mütalaâ ettim. Hüsn-ü zannınıza karşı suret-i mahsusada teşekkürler ederim. Bu gibi lemha-i hakikat ve nükat-ı latifelere karşı tenebbüh ve teyakkuz...

Devamı »