Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

Kesretten Vahdete

Güneşin zişuur olduğunu farzediniz. Bu hâlde, kendindeki haşmetli ziyânın tecellisiyle zeminde açan rengârenk çiçeklere, yeşil yapraklara ve mütenevvi meyvelere nazar eden bu güneş, eğer bu kemâlâtın kendisine ait olduğunu tevehhüm etse kesrette boğulmuş demektir. Onun ...

Devamı »
 
Bir Nükte

Hocasının Verdiği Vazifeyi, Lüzumsuz Gören Talebe

İlkokulun birinci sınıfındaki bir talebenin, hocasından A harfini öğrendiğini ve kendisine bu harfi yüz defa yazmasının söylendiğini düşününüz. Bu talebe, hocasının bu sözünü yerine getirdikten sonra, kendisine ikinci bir vazife olarak bu defa da B harfini yüz defa yazm...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Sadece Niyetin Halis Olması Yeterli midir?

    Herhangi bir şeyin mevcudiyeti o şeyin rükün ve sütunlarından ibarettir. Yani o şeye ait bütün sütun ve rükünlerin bir araya gelmesiyle o şey vücut bulur. Meselâ, namazın mahiyet ve mevcudiyeti onu meydana getiren rükün ve şartlarından ibarettir. Birisinin yokluğu n...

Devamı »