> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Kesretten Vahdete

Güneşin zişuur olduğunu farzediniz. Bu hâlde, kendindeki haşmetli ziyânın tecellisiyle zeminde açan rengârenk çiçeklere, yeşil yapraklara ve mütenevvi meyvelere nazar eden bu güneş, eğer bu kemâlâtın kendisine ait olduğunu tevehhüm etse kesrette boğulmuş demektir. Onun ...

Devamı »
 
Bir Nükte

Cihad-ı Ekber Nedir?

İnsanın kendi nefsiyle mücadelesine büyük cihad (cihad-ı ekber), düş­manla çarpışmasına ise küçük cihad (cihad-ı asgar) deniliyor. Bunun bir sebebi şudur:

İnsan haricî düşmanla çarpışırken ölürse, şehit olup, cennete gidiyor. Nefsiyle çarpışırke...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Hz.Peygamber Ümmi İdi

Hz. Peygamber’in (s.a.v) kendisine risâlet vazifesi verilmeden önce okuması ve yazması yoktu. Bu husus bir ayette şöyle ifade edilir:

“Sen bundan önce, ne bir yazı okur ne de elinde onu yazardın. Öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı....

Devamı »