Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
İnsan kıymeti bilinmezse, İslam’a yapılan hizmetler durur. İslam'a hizmet edene hizmet etmemek, Müslüman için felakettir! Kırkıncı Hocamın binlerce dersi, yüzlerce makalesi yanında kıymetli eserleri de şunlardır: Hikmet Pırıltıları, Nükteler, Ruh Nedir?, Kader Nedir?, Nasıl Aldanıyorlar?, İrşad Sahasında Bediüzzaman, Cihad Sahasında Bediüzzaman, Alevilik Nedir?, Dar-ul Harp Nedir?, İslam’da Birlik, Bediüzzaman’ı Nasıl Tanıdım?, Gönül Damlaları, Fikir Damlaları... Ve daha nice eserlere... Hiç şüphe yok ki İslam âlimi olduğu kadar, insan mühendisi de olan Hocamızın en kıymetli eserleri, yetiştirdiği talebeleridir. Çoğu "Hoca" oldu amma, hocalık unvanlarıyla Kırkıncı Hocamın önünde diz çöküp, elini öpmeleri, faziletin mahyalaşmış halidir. Devamı »
Bir Hikmet

Sahabeler ve Biz

Kış mevsiminde bir bahçeye girdiğinizde, soğuk çehreli, donuk ve ba­kıldığında insana hoş görünmeyen ağaçlarla karşılaşırsınız. Bu ağaçlardan birinin gölgesinde dinlenmek isteseniz, derhal soğuk alır ve rahatsız olur­sunuz. Yani, mezkûr ağaçların kendileri gibi...

Devamı »
 
Bir Nükte

Bir Adi Resim Dahi...

Bir kâğıt üzerindeki alelâde bir gül resminin dahi mutlaka bir ressamı olacağını idrak eden insan, nasıl oluyor da zemin sahifesindeki hayattar gülleri nakkaşsız zannediyor?..

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Erzurum’da Üniversite Açılmasından Duyduğum Bir Endişe

1957 yılında, Erzurum’da, üniversite açıldığında bende şöyle bir endişe uyanmıştı:

“Bâzı üniversitelerde bir kısım talebe ve hocaları te’siri altına alan yabancı doktrinler ve ideolojiler, bu vesile ile Erzurum’da d...

Devamı »