Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Senelerce görmüş talim, Kadirşinas çok da halim, Asrımızda büyük âlim, Kırkıncı hoca efendi. Bulaşmamış dünya kiri, Mantık onda çok ileri, Davasından dönmez geri, Kırkıncı hoca efendi. Düşmemiş asla yeise, Kulak vermemiş her sese, Aldırmaz ki kim ne dese, Kırkıncı hoca efendi. Elinden düşmez risale, Vermiş büyük mücadele, Bu uğurda çekmiş çile, Kırkıncı hoca efendi. Hayatı çok bereketli, Ömrü daim hareketli, Çok sabırlı nezaketli, Kırkıncı hoca efendi.Devamı »
Bir Hikmet

Ferdin ve Cemiyetin Islahı

Bir insanın sıhhatli olması, bütün azalarının sıhhatıyla mümkündür. Bütün azaları cerihalanmış bir kimsenin tedavisi de ancak bunların ayrı ayrı tedavi edilmesiyle mümkün olacaktır. Hastalıklı ve mikroplu hücreler, sağlam ve temiz hücrelerle yer değiştire...

Devamı »
 
Bir Nükte

İhlâs

İhlâs, saf süte teşbih edilirse, Allahü Azîmüşşân’ın rızası dışında herhangi bir gaye için ibadet yapmak, süte o gayenin mahiyetine göre az veya çok su karıştırmak demektir.

Cennet için yapılan ibadette, süte bir damla s...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

5. İnsanın Terakki ve Tekamülünde Merhaleler

İnsan fıtratına en uygun din, İslâm Dinidir. İnsan bu dinin ulvî hakikatlarını ve esaslarını hayatına tatbik ederse, tekâmül ve terakki eder.

İslam, teslim olmak, sulh, selamet ve huzur bulma gibi manalara gelir.Devamı »