> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Suretler

Cenab-ı Hakk’ın Musavvir isminin tecellisiyle eşyada suretler teşekkül etmiştir.

Her madde, mutlaka bir surete sahip bulunmaktadır.

Mahlûkat içinde en ziyade ihtiyâr sahibi olan insanların, kendi suretlerinin teşekkülünde hiçbir tesire s...

Devamı »
 
Bir Nükte

YA BU AVİZE

Dolmabahçe sarayındaki dört buçuk tonluk tarihî bir âvizeyi hayranlıkla temaşa eden insanlar, bu ışıksız cisme sırf tarihî oluşu ve sanat değeri itibariyle büyük ehemmiyet verdikleri hâlde, dünyadan bir milyon defadan ziyade büyük olan, dünya tavanındak...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

REHBERSİZ AKIL İSTİKAMETİ BULAMAZ

Manen terakki ve teâli ederek ebedî saadete ermeğe müştak olan insan için bu nakıs ve sınırlı akıl, kâfi bir rehber olamaz. İnsan onunla belli bir noktaya kadar gidebilir. Küllî ve muhit olan İlâhî hakikatlerin bilinmesi, hak ile batılın, doğru ile yanlışın, hakikat ile...

Devamı »