> <
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur’da değil, İslami ilimlerde de böyledir. “Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir” der üstad Münazarat’ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır. Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..Devamı »
Bir Hikmet

İnsandaki Fabrikalar...

İnsanın içinde çalışan mânevi fabrikalar, dışındaki maddî fabrikadan, yani beden fabrikasından çok daha gariptir. İnsan ruhunun mahiyetini an­cak Hâlik-ı Zülkemâl bilir. Biz sadece ruhumuzun bazı faaliyetlerine teşbih ve temsil dürbünüyle uzakt...

Devamı »
 
Bir Nükte

Kurdun Yaptığını Yapmak

Bir adamın elsiz olduğunu ve bir pazarda her çeşit el satıldığını farzedi­niz. O farazi pazara giden bu adam, insan eli satılan dükkana vardığında, bu elin üzerinde yüz elli bin lira etiketini ve yanıbaşında kurt eli satılan dükkanda ise kurt elinin üzerinde yü...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

İmam-ı Azam Ebu Hanife (H.80-H.150)

Ehl-i Sünnetin dört büyük imamından birincisidir. Hanefi Mezhebinin
kurucusu ve Ehl-i Sünnet’in reisidir. Kûfe’de dünyaya geldi. Ailesinden çok
üstün bir terbiye ve din eğitimi aldı. Daha dört yaşında Kur’an-ı Kerim’i
tamamiyle ezberledi.
...

Devamı »