Mehmet Kırkıncı Kimdir?
Mehmet Kırkıncı Kimdir?
1940 yılında, on iki yaşında iken medrese tahsiline başlar. Dersle ilk tanışması bu yılda olur. Uzun yıllar muhtelif hocalardan ders görüp icazet aldıktan sonra, ders vermeye başlar. Tefsir, fıkıh, mantık, kelam gibi önemli konularda dersler verirken, akaid ilminin ahir zamanda beklenen şaheserine, Risale-i Nur’la kavuşur: Ve artık o bir Nur Talebesidir. Talebenin tarifinde geçen, “Sözleri kendi malı gibi kabul etmek ve en büyük vazife-i hayatiyesini onun neşir ve ilanı bilmek” Kırkıncı Hocamızın ruhunun her köşesine nakşettiği şaşmaz idealidir.Devamı »
Bir Hikmet

Rezzâkıyetin Şümulü

Cenab-ı Hakk’ın Rezzâk ismi tefekkür edilirken, sadece yiyecek mad­delerini düşünmemek ve meseleyi yalnız midenin rızkını verme şeklinde telâkki etmemek lâzımdır.

Karnı tok, fakat gözü kör olan bir kimseye mes’ud denilemez. Çünkü; o kimse...

Devamı »
 
Bir Nükte

Âkıbetten Korkmak

Dünyevî âkıbetten korkmak insan fıtratının icabıdır. Bir kimse otobüsle, gemiyle veya uçakla bir menzile müteveccihen seyahat etse, o menzile mutlaka ulaşacağını garanti edemez. Her an bir trafik kazası veya bir fırtına sebepiyle o seyahat sona erebilir ve o insan d...

Devamı »
Eserlerden Seçmeler

Faizden Sakınmak

Ticari hayatta istikametin en büyük düşmanı faizdir. Bu bakımdan, bütün müminler özellikle de ticaret erbabı olanlar, gayr-i meşru yollara tevessül etmemeli ve faizden son derece sakınmalıdırlar. Faize bulaşan insanların, er ya da ge...

Devamı »